اقتصادی

روند نزولی شاخص کسب‌ و کار در سه فصل اول سال ۹۷ در ایران

یافته‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که شاخص‌های محیط کسب‌ و کار در پائیز ۹۷، نامساعدتر از فصل‌های قبل بود است. غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، نامناسبت‌ترین مولفه‌های کسب‌ و کار در ایران عنوان می‌شود.

کارگران در سال ۹۷ بارها به خاطر وضعیت نابسامان واحدهای تولیدی و حقوق‌های عقب‌افتاده دست به تظاهرات زدند.

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌تازگی نتایج “طرح پایش ملی محیط کسب‌ و کار” در پائیز سال ۹۷ را منتشر کرد که خلاصه‌ای از این گزارش، در برخی از رسانه‌های داخلی نیز منتشر شد.

گزارش اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که مهم‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌ و کار در ایران در فصل پائیز امسال نه تنها به نسبت دو فصل قبلی، که در قیاس با هشت فصل گذشته نامناسب‌تر بوده است.

این گزارش نوعی نظرسنجی است که با طرح پرسش از فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق‌های بازرگانی سراسر ایران، در مورد ۲۸ مولفه شاخص کسب و کار انجام می‌شود. شرکت کنندگان در این نظرسنجی ارزیابی خود از هر یک از مولفه‌ها را با عددی میان صفر (به عنوان بهترین) و ۱۰ (به عنوان بدترین) ارائه می‌دهند.

نکته قابل توجه در این گزارش، که حکایت از وضعیت بد اقتصادی و نامساعدتر شدن عمومی محیط کسب‌ و کار دارد، این است که در ۳۰ استان ایران شاخص کسب‌ و کار در پائیز امسال نامساعدتر از فصل مشابه سال قبل ارزیابی شده است.

 

 

دکمه بازگشت به بالا