سیاسیمقاله

چرا حکومت‌های غیردموکراتیک ناپایدار هستند؟

? اجلال قوامی
 

✍به این چند دلیل حاکمیت‌های توتالیتر و غیر دموکراتیک همواره با بحران‌های زیادی مواجه و همپوشانی این شکاف و بحرانها بر ناپایداری زندگی سیاسی‌شان می‌افزاید:

 

✍ دخالت در حوزه خصوصی، اعتقادی و… از ویژگی‌های این‌گونه حکومت‌هاست که امروزه مورد اعتراض شهروندان آنهاست و از این سیاست‌ها رویگردان هستند.

 

✍ اطلاع‌رسانی کنترل شده و در جهت خواست حاکمیت که نافی رسانه‌های آزاد و منتقد است. فلذا در نتیجه انسداد مجرای اطلاع‌رسانی آزاد، بی‌اعتمادی عمومی و فساد در همه حوزه‌ها مستور گشته و به تدریج بحران‌ها شکل می‌گیرد و موریانه فساد دامن مسئولان آن سیستم‌های بسته را خواهد گرفت.

 

✍ حکومت‌های غیر دموکراتیک به غیر از بحران ناکارآمدی به تدریج با بحران مشروعیت هم در داخل و هم در سطح بین المللی نیز روبرو می‌شوند. کم‌رنگ شدن و کاهش میزان همراهی شهروندان با شعارها و ایدئولوژی حاکم، از دیگر معضلات این نوع حکومت‌هاست.

 

✍رفتارهای سیاسی این‌گونه حکومت‌ها در زمینه نابرابری سیاسی، اجتماعی و حقوقی شهروندان و نقض حقوق بشر همواره مورد اعتراض نهادها و مجامع بین‌المللی است. این نوع حکومت‌ها در وضعیت فشار و انزوا قرار گرفته، بنابراین قادر به تامین منافع ملی خود نبوده و همواره در معرض تهدید و بی‌ثباتی هستند.

 

✍ سخن پایانی؛ معدود حاکمیت‌های غیر دموکراتیک باقی مانده ناچار از تغییر و تحول در جهت پذیرش خواست مردم و اصول دموکراسی هستند، چرا که در غیر این‌صورت ناپایداری و افول آنها قطعی خواهد بود. اصرار بر مدل حکومت‌های غیر دموکراتیک با توجه به کوتاه بودن عمرشان فقط بر شگفتی‌ها می‌افزاید.

? نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه شبکه جهانی کلمه نیست.

 

? مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است.

دکمه بازگشت به بالا