اخبارتازه‌های سیاسی

بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان: هرگز بی‌عدالتی را برنخواهیم تافت

انجمن صنفی معلمان کردستان در رابطه با بازداشت و فشار بر معلمان و فعالان صنفی بیانیه‌ای را منتشر کرد.
در این بیانیه، مشخصا به فشار نهادهای امنیتی بر شماری از معلمان کردستان، از جمله آقایان: «امید شاه‌محمدی» و «اسکندر لطفی» تصریح شده است.
انجمن صنفی معلمان کردستان در بیانیه خود، از باز شدن مجدد پرونده تعدادی از معلمان و فعالان فرهنگی غرب کشور، که پیشتر پرونده آنها مختومه شده بود، انتقاد کرده است.
در بخشی از این بیانیه با تأکید بر مطالبه «آموزش و پرورشی درخورِ ملت و جامعه‌ای با قدمت فرهنگی هزاران ساله» آمده است: معلمان، دغدغه‌های خویش را بارها؛ حضوری و غیر حضوری با مسئولان امر در میان گذاشته‌اند، اما گویا مسئولان با سکوت و بی‌اعتنایی خویش، خواستِ آنان را زیر پای سکوت خویش پایمال کرده‌اند.
بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان با انتقاد از بی‌تفاوتی مسؤولان به اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز فرهنگیان، تصریح کرده است: «مسئولان با این نوع جبهەگیری نشان می‌دهند کە می‌خواهند راەهای قانونی و مسالمت‌آمیز اعتراضات مدنی را بستە نگە دارند!»
معلمان با اشاره به «سوءمدیریت مسؤولان» هشدار داده‌اند: «ما فرهنگیان بە مسئولان توصیە می‌کنیم کە در این برهەی حساس بە قانون پناە بردە و مشکلاتی را کە در اثر سوء مدیریت خویش ایجاد نمودەاند، از راەهای مناسب حل و فصل کنند. بە آنان می‌گوییم کە بیشتر از این از مسئولیت‌های خویش غافل نمانید و بیشتر از این، جو ایجادشدە توسط خودتان را در میان فرهنگیان، ملتهب نکنید!
این بیانیه، با تأکید بر قانونمداری معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان، خاطرنشان ساخته است: ما همیشە نشان دادەایم کە اولین مستمسک ما قانون و گفتگوست، اما هرگز بی‌عدالتی را بر نخواهیم تافت. نگرانی ما نسبت بە رفتارهایتان را با همکارانمان سریعا از بین ببرید وگرنە عواقب ایجاد این جو ملتهب بر عهدە شماست!

دکمه بازگشت به بالا