اخبارایران

حدود ۴ میلیون دانش آموز در مدارس فرسوده و ناایمن تحصل می کنند

احمدی لاشک، نماینده مجلس از نوشهر امروز پنجشنبه ۱۴ تیر گفته:
در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون دانش آموز در مدارس تخریبی و دو نیم میلیون دانش آموز نیز در مدارس فرسوده و در واقع یک سوم دانش آموزان در مدارس ناایمن تحصیل می‌کنند

دکمه بازگشت به بالا