اخبارایران

کشته شدن هزار و ۳۴ نفر در تعطیلات نوروز

سازمان پزشکی قانونی ایران خبر داد: “در تعطیلات نوروز امسال (۲۵ اسفند۹۶ تا ۱۵ فروردین۹۷)، هزار و ۳۴ نفر، یعنی به طور متوسط روزانه ۵۱.۷ نفر در حوادث رانندگی کشته شدند.”

آنگونه که این  گزارش می گوید بیشترین تصادفات منجر به مرگ در روزهای دهم و سیزدهم فروردین، هرکدام با ۶۵ فوتی و ۲۸ اسفند با ۶۱ فوتی وکمترین تصادفات منجر به مرگ در روزهای ۱۵ فروردین با ۳۴، ششم فروردین با ۳۶ و نهم فروردین با ۴۴ فوتی بوده است.

 

دکمه بازگشت به بالا