ایران

گزارش چهار هزار کودک آزاری و سلب حضانت از ۷ والدین کودک آزار تهرانی در سال گذشته

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، با بیان اینکه “بیش از ۴ هزار تماس در خصوص کودک آزاری با اورژانس اجتماعی تا پایان سال ۹۶ برقرار شده است”، اعلام کرد که از ۷ والدین متخلف، به دلیل کودک آزاری سلب حضانت شده است.
احمد خاکی، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران اظهار کرد: “بر اساس آمارها تا پایان آذر ماه سال گذشته، ۲۹۰ هزار و ۳۶۶ تماس با اورژانس اجتماعی استان تهران، برقرار شده است”.
وی در ادامه بیان کرد: “۳۶ هزار و ۷۸۸ مورد از تماس های فوق، با شرح وظایف اورژانس اجتماعی مرتبط بوده است و ۲۵۳ هزار و پانصد و هفتاد و هشت مورد، از تماس ها با اورژانس اجتماعی غیر مرتبط بوده است”.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت: “بیشترین علت تماس با اورژانس اجتماعی استان تهران در خصوص افراد نیازمند بوده است و کمترین مورد تماس ها نیز به دلیل معلول آزاری بوده است”.
خاکی در ادامه یادآور شد: “بیش از ۴ هزار تماس در خصوص کودک آزاری با اورژانس اجتماعی تا پایان سال ۹۶ برقرار شده است که در مجموع ۱۴۶ مورد آن به تایید رسیده و صحت داشته است”.
وی تاکید کرد: “خانواده های نابسامان و ضرب و شتم کودکان علت عمده کودک آزاری های تایید شده در استان تهران است که به تایید اورژانس اجتماعی رسیده و موارد کودک آزاری فوق، گروه سنی زیر ۱۲ سال را شامل می شود”.
وی اظهار کرد: “افزایش تعداد واحدهای اورژانس های اجتماعی به تبع، میزان تماس ها با اورژانس اجتماعی را افزایش داده است و همچنین افزایش آگاهی مردم نیز باعث شده است تا این تماس ها بیشتر شود و البته حساسیت مردم نیز در خصوص معضلات اجتماعی و گزارش دهی آن در خصوص کودک آزاری و دیگر موارد افزایش یافته است”.
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت: “بیشترین میزان تماس های کودک آزاری با اورژانس اجتماعی استان تهران به دلیل گستردگی در استان تهران بوده است

دکمه بازگشت به بالا