ایران

تجمع اعتراضی خلبانان شرکت هواپیمایی هما و کارگران شرکت ریسندگی خاور

طی روزهای گذشته، تعدادی از خلبانان شرکت هواپیمایی هما و حدود ۶۰ نفر از کارگران شرکت ریسندگی خاور در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
در پی اعتراض تعدادی از خلبانان شرکت هواپیمایی هما به حقوق و دستمزد پایین خود و شرایط کاری در سازمان هواپیمایی ایران، امروز چند تن از نمایندگان معترضان برای رساندن پیام خود و سایر همکارانشان در دفتر معاون اداری مالی این شرکت حاضر شده و بنا بر آنچه گفته می شود وی اقدام به اخراج این معترضان از دفتر کار خود کرده است.
طبق گزارش ها پس از آنکه این خبر در میان سایر خلبانان منتشر شده، آنها نیز به جمع معترضان پیوسته اند.
گفتنی است چند روز پیش نیز تعدادی از خلبانان در دفتر مدیرعامل هما حاضر شده و نسبت به وضعیت کاری خود اعتراض کردند که وی در پاسخ به اعتراضات این افراد خطاب به آنان گفته است: «مگر خلبانان چه شرایط کاری سختی دارند؟ شما در تمام طول مسیر، هواپیما را در حالت Auto Pilot (پرواز خودکار) قرار داده و سختی کار چندانی متحمل نمی شوید!
بر اساس گزارش‌ها همزمان با تجمع خلبنانان شرکت هواپیمایی هما، حدود ۶۰ نفر از کارگران شرکت ریسندگی خاور نیز با برگزاری تجمع اعتراضی پرداخت حقوق و مطالبات خود را خواستار شدند.
طبق این گزارش پرداخت نشدن حقوق ماه‌های بهمن و اسفند و همچنین پاداشهای آخر سال و همچنین واریز نشدن حق بیمه تامین اجتماعی ، متعهد نبودن شرکت بیمه طرف قرارداد به پرداخت هزینه های درمانی به رغم کسر حق بیمه تکمیلی از حقوق کارگران، مجبور کردن کارگران به امضای قرار داد سفید و وعده های زیاد مدیران شرکت از جمله مواردی است که تجمع کنندگان امروز به آن اعتراض کردند.
یکی از کارگران شرکت ریسندگی خاور به نمایندگی از همکارانش به خبرگزاری ها گفته است: “تجمع اعتراضی این کارگران تا پرداخت شدن حق و حقوقشان ادامه خواهد داشت”.

دکمه بازگشت به بالا