برنامه های زنده

برنامه های در حال پخش

تمدن ماندگار

مجری/کارشناس: عبدالله حیدری زمان پخش: دوشنبه ساعت ۱۸:۳۰

ادامه »

دیدگاه

مجری/کارشناس: عبدالقادر ترشابی زمان پخش: شنبه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران تکرار: یک شنبه ساعت ۲:۰۰…

ادامه »

خیانت در گزارش تاریخ

مجری/کارشناس: سیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتی زمان پخش: چهارشنبه ۲۱:۳۰ به وقت تهران تکرار: پنج شنبه ساعت ۵:۰۰…

ادامه »

پرسش و پاسخ

مجری/کارشناس: عبدالفتاح خدمتی زمان پخش: جمعه ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران تکرار: شنبه ساعت ۱۲:۰۰ شب…

ادامه »

فراتر از خبر

زمان پخش: جمعه ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران تکرار: شنبه ساعت ۰۴:۰۰ صبح و ۱۶:۰۰

ادامه »

پرسمان اندیشه

مجری/کارشناس: عبدالقادر ترشابی زمان پخش: دوشنبه ۲۲:۳۰ به وقت تهران تکرار: سه‌نبه ۱۲:۰۰ ظهر به وقت…

ادامه »

اسلام خالص

مجری/کارشناس: سیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدری زمان پخش: چهارشنبه ساعت ۱۸:۳۰ تکرار: پنج‌شنبه ساعت ۲:۰۰ و ۱۰:۰۰ در…

ادامه »

تضاد دلیل بطلان

مجری/کارشناس: امیر شکری زمان پخش: دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران تکرار: سه‌شنبه ساعت ۰۵:۰۰ و…

ادامه »

حق الله

مجری/کارشناس: محمدابراهیم کیانی زمان پخش: چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران تکرار: پنج‌شنبه ساعت ۰۰:۳۰ بامداد…

ادامه »

زیر ذره‌بین

مجری/کارشناس: محمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتی زمان پخش: دوشنبه ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران تکرار: تکرار سه‌شنبه ساعت…

ادامه »

پژواک

مجری/کارشناس: عبدالقادر ترشابی زمان پخش: سه‌شنبه ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران تکرار: چهارشنبه ساعت ۰۵:۰۰ صبح…

ادامه »

پادشاهی الله

مجری/کارشناس: دکتر کلهر زمان پخش: یک‌شنبه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران تکرار: دوشنبه ساعت ۲:۰۰ بامداد…

ادامه »

طلسم‌شکنان

مجری/کارشناس: سیدعقیل هاشمی زمان پخش: شنبه ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران تکرار: یکشنبه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد…

ادامه »

دفاع از اهل بیت

مجری/کارشناس: سیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدری زمان پخش: شنبه ساعت ۲۱:۳۰ تکرار: یک شنبه ساعت ۵:۰۰ و ۱۷:۰۰…

ادامه »

قرآن برای همه

مجری/کارشناس: عبدالله از آلمان زمان پخش: یک‌شنبه ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران تکرار: دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰…

ادامه »

آشتی با قرآن

مجری/کارشناس: سیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدری زمان پخش: سه‌شنبه ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران تکرار: چهارشنبه ۰۱:۰۰ بامداد…

ادامه »
دکمه بازگشت به بالا
بستن