برنامه های زنده

برنامه های در حال پخش

تمدن ماندگار

مجری/کارشناس: عبدالله حیدری زمان پخش: دوشنبه ساعت ۱۸:۳۰

بیشتر بخوانید »

تضاد دلیل بطلان

مجری/کارشناس: امیر شکری زمان پخش: دوشنبه ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران تکرار: سه‌شنبه ساعت ۰۵:۰۰ و ۱۷:۰۰ عنوان برنامه یعنی…

بیشتر بخوانید »

پادشاهی الله

مجری/کارشناس: دکتر کلهر زمان پخش: یک‌شنبه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران تکرار: دوشنبه ساعت ۲:۰۰ بامداد و ۱۰:۰۰ صبح مبارزه…

بیشتر بخوانید »

طلسم‌شکنان

مجری/کارشناس: سیدعقیل هاشمی زمان پخش: شنبه ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران تکرار: یکشنبه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد و ۰۹:۰۰ صبح این…

بیشتر بخوانید »

پرسمان اندیشه

مجری/کارشناس: عبدالقادر ترشابی زمان پخش: دوشنبه ۲۲:۳۰ به وقت تهران تکرار: سه‌نبه ۱۲:۰۰ ظهر به وقت تهران پرسش و پاسخ…

بیشتر بخوانید »

اسلام خالص

مجری/کارشناس: سیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدری زمان پخش: چهارشنبه ساعت ۱۸:۳۰ تکرار: پنج‌شنبه ساعت ۲:۰۰ و ۱۰:۰۰ در این برنامه با یك…

بیشتر بخوانید »

دیدگاه

مجری/کارشناس: عبدالقادر ترشابی زمان پخش: شنبه ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران تکرار: یک شنبه ساعت ۲:۰۰ و ۱۰:۰۰ صبح یک…

بیشتر بخوانید »

حق الله

مجری/کارشناس: محمدابراهیم کیانی زمان پخش: چهارشنبه ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران تکرار: پنج‌شنبه ساعت ۰۰:۳۰ بامداد و ۸:۳۰ صبح این…

بیشتر بخوانید »

پرسش و پاسخ

مجری/کارشناس: عبدالفتاح خدمتی زمان پخش: جمعه ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران تکرار: شنبه ساعت ۱۲:۰۰ شب و ۰۸:۰۰ صبح پاسخ…

بیشتر بخوانید »

قرآن برای همه

مجری/کارشناس: عبدالله از آلمان زمان پخش: یک‌شنبه ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران تکرار: دوشنبه ساعت ۱۲:۰۰ ظهر برنامه ای توسط…

بیشتر بخوانید »