فرم ثبت نام آنلاین

با توجه به ظرفیت محدود آکادمی کلمه و استقبال گسترده متقاضیان ثبت نام در ترم اول پیش از موعد مقرر به پایان رسید.

ثبت نام جهت ترم جدید متعاقبا اعلام خواهد شد.