03/08/1395 - 19:44

"عبدالعزیز المفلحی" مشاور ریاست جمهوری یمن امروز (دوشنبه ) از سازمان ملل وشورای امنیت خواست که در صورت نقض قوانین بین المللی از سوی شورشیان حوثی ومتحدانشان، با زور با آن ها برخورد کرده ومانع از تجاوز آن ها شوند . مشاور ریاست جمهوری یمن در گفتگو با روزنامه "عکاظ "با اشاره به اینکه شورشیان حوثی ونیروهای علی عبدالله صالح نسبت به آتش بس پایبند نیستند هشدار دارد که نباید دوره ى جدید از آتش بس به شورشیان یمنی هدیه داده شود . آقای" المفلحی" گفت که تجربه گذشته نشان داده که حوثی ها به آتش بس پایبند...

03/08/1395 - 19:39

مصادر نیروهای مقاومت مردمی یمن اعلام کردند 5 تن از شبه نظامیان حوثی دیروز یکشنبه در شهر تعز در جنوب غرب یمن کشته شدند . به گفته مرکز رسانه ای نیروهای مقاومت در تعز، روزیکشنبه درگیری های سنگینی بین ارتش ومقاومت مردمی یمن با شورشیان حوثی ومتحدانشان در مناطق شرقی تعز رخ داده است . این گزارش می افزاید که این درگیری بعد از هجوم حوثی ها به مواضع نیروهای مقاومت انجام شده که چند ساعت بدون عدم پیشروی طرفین به اتمام رسیده است . از سویی دیگر جنگند های ائتلاف عربى مواضع حوثى ها از جمله پایگاه هوایی شورشیان...

انقلابیون سوری امروز (دوشنبه) توانستند بعد از درگیری با نیروهای رژیم اسد وحامیانشان بر شهرک الدیرخبیه در غوطه غربی، سیطره یابند. در این درگیری ها نیروهای رژیم اسد با شکست سنگینی مواجه شده واز این...

جنگنده های ارتش روسیه شامگاه یک شنبه باری دیگر با بمباران شهر حلب دست به جنایت زدند که بر اثر آن تعدادی از غیر نظامیان کشته وزخمی شدند. به گفته منابع سوری، در اثر بمباران جنگنده های ارتش روسیه بر...


جدول پخش برنامه ها

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیتکرار اول00:00
صبح کلمهابراهیم احراری-07:00
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیتکرار دوم08:00
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیزنده13:30
تماس مستقیم تلفنی--16:30
صدای ملت--17:30
صبح کلمهابراهیم احراریتکرار صبح18:00
دیدگاهعبدالقادر ترشابیزنده18:30
اخبار--20:00
دفاع از اهل بیتمحمدابراهیم کیانی / عبدالله حیدریزنده20:30
عناوین اخبار--22:00
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیتکرار اول00:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--00:30
دیدگاهعبدالقادر ترشابیتکرار اول02:00
خبر در ۱۰۰ ثانیه--03:00
دفاع از اهل بیتمحمدابراهیم کیانی / عبدالله حیدریتکرار اول04:00
صبح کلمهابراهیم احراری-07:00
اخبار--07:30
طلسم شکنانسیدعقیل هاشمیتکرار دوم08:00
اخبار--09:30
دیدگاهعبدالقادر ترشابیتکرار دوم10:00
عناوین اخبار--11:30
اخبار--13:00
کتاب هدایتدکتر عبدالحمید عالیزنده13:30
دفاع از اهل بیتمحمدابراهیم کیانی / عبدالله حیدریتکرار دوم16:00
تماس مستقیم تلفنیعبدالقادر ترشابی-16:30
صدای ملت--17:30
صبح کلمهابراهیم احراریتکرار18:00
قرآن برای همهعبدالله از آلمانزنده18:30
اخبار--20:00
پادشاهی اللهدکتر کلهرزنده20:30
عناوین اخبار--22:00
به سوی هدایتشیخ حسین المؤید روحانی و شیعه هدایت یافتهزنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
کتاب هدایتدکتر عبدالحمید عالیتکرار اول00:00
قرآن برای همهعبدالله از آلمانتکرار اول02:00
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار اول04:00
صبح کلمهابراهیم احراری-07:00
اخبار--07:30
کتاب هدایتدکتر عبدالحمید عالیتکرار دوم08:00
اخبار--09:30
قرآن برای همهعبدالله از آلمانتکرار دوم10:00
عناوین اخبار--11:30
به سوی هدایتشیخ حسین المؤید، روحانی و شیعه هدایت یافتهتکرار12:00
اخبار--12:00
زیر ذره‌بینمحمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیزنده13:30
پادشاهی اللهدکتر کلهرتکرار دوم16:00
تماس مستقیم تلفنیعبدالفتاح خدمتی-16:30
صدای ملت--17:30
صبح کلمهابراهیم احراریتکرار18:00
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیزنده18:30
اخبار--20:00
تضاد دلیل بطلانامیر شکریزنده20:30
عناوین اخبار--22:00
بازنگری اندیشهابراهیم احراریزنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
زیر ذره‌بینمحمدابراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیتکرار اول00:00
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیتکرار اول02:00
تضاد دلیل بطلانامیر شکریتکرار اول04:00
صبح کلمهابراهیم احراری-07:00
اخبار--07:30
زیر ذره‌بینمحمدایراهیم کیانی/عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم08:00
اخبار--09:30
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیتکرار دوم10:00
عناوین اخبار--11:30
بازنگری اندیشهابراهیم احراریتکرار12:00
اخبار--13:00
آشتی با قرآنسیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدریزنده13:30
تضاد دلیل بطلانامیر شکریتکرار دوم16:00
تماس مستقیم تلفنی--16:30
صدای ملت--17:30
صبح کلمهابراهیم احراریتکرار18:00
دنیای جوانسیدعقیل هاشمیزنده18:30
اخبار--20:00
پژواکعبدالقادر ترشابیزنده20:30
عناوین اخبار--22:00
تریبون آزادسیدعقیل هاشمیزنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
آشتی با قرآنسیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدریتکرار اول00:00
دنیای جوانسیدعقیل هاشمیتکرار اول02:00
پژواکعبدالقادر ترشابیتکرار اول04:00
صبح کلمهابراهیم احراری-07:00
اخبار--07:30
آشتی با قرآنسیدعقیل هاشمی/عبدالله حیدریتکرار دوم08:00
اخبار--09:30
دنیای جوانسیدعقیل هاشمیتکرار دوم10:00
عناوین اخبار--11:30
تریبون آزادسیدعقیل هاشمیتکرار12:00
اخبار--13:00
حق اللهمحمدابراهیم کیانیزنده13:30
پژواکعبدالقادر ترشابیتکرار دوم16:00
تماس مستقیم تلفنی--16:30
صدای ملت--17:30
صبح کلمهابراهیم احراریتکرار18:00
اسلام خالصعبدالله حیدریزنده18:30
اخبار--20:00
خیانت در گزارش تاریخسیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیزنده20:30
عناوین اخبار--22:00
 پرسمان اندیشهعبدالقادر ترشابیزنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
حق اللهمحمدابراهیم کیانیتکرار اول00:00
اسلام خالصعبدالله حیدریتکرار اول02:00
خیانت در گزارش تاریخسیدعقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیتکرار اول04:00
اخبار--07:30
حق اللهمحمدابراهیم کیانیتکرار دوم08:00
اخبار--09:30
اسلام خالصعبدالله حیدریتکرار دوم10:00
عناوین اخبار--11:30
پرسمان اندیشهعبدالقادر ترشابیتکرار12:00
اخبار--13:00
اسوهعبدالقادر ترشابیزنده13:30
خیانت در گزارش تاریخسید عقیل هاشمی/عبدالفتاح خدمتیتکرار دوم16:00
تماس مستقیم تلفنیسیدعقیل هاشمی-16:30
صدای ملت--17:30
----
اخبار--20:00
میزگرد هفتهابراهیم احراری/(کارشناسان مختلف)زنده20:30
تریبون آزادسیدعقیل هاشمیزنده22:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.

نام برنامهمجری/کارشناسنوع برنامهتهران
اسوهعبدالقادر ترشابیتکرار اول00:00
میزگرد هفتهابراهیم احراری/
(کارشناسان مختلف)
تکرار اول04:00
اخبار--07:30
اسوهعبدالقادر ترشابیتکرار دوم08:00
اخبار--09:30
عناوین اخبار--11:30
پخش مستقیم خطبه
جمعه از مکه مکرمه
-زنده12:45
پرسش و پاسخعبدالفتاح خدمتیزنده13:30
میزگرد هفتهابراهیم احراری/
(کارشناسان مختلف)
تکرار دوم16:00
تماس مستقیم تلفنیابراهیم احراری-16:30
صدای ملت--17:30
اخبار--20:00
پنج قرن دروغسیدعقیل هاشمیزنده20:30
پخش زنده: سبزتکرار اول: آبیتکرار دوم: قرمز

ملاحظه: کابل یک ساعت و دوشنبه یک و نیم ساعت از تهران جلوتر است. مکه نیم ساعت عقب‌تر است.