اخباراهل سنت

تصاویری از مسجد کپری در سیستان وبلوچستان

تصاویری از مسجد کپری در روستای انگوری بخش آشار سیستان وبلوچستان
در این روستا بیش از پنجاه خانوار زندگی می کنند .

نوشته های مشابه